ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI3AI และ MSI4AI
04/08/2022
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการ ของสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และแจ้งวัฒนะ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 – 18.00 น.
03/08/2022
ประกาศ เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส (MCANN)
02/08/2022
ประกาศปิดทางการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28-29 ก.ค 65
26/07/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIVMF
18/07/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล BMBF, SAN, MCHINAGD, MCHINASSF
14/07/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
12/07/2022
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : MPDIVMF
12/07/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ MIPLUS-G
06/07/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล IREITG, IREITPVD, M-FLEX, MGLTF, MGMF, MIFLTF, MIFMF, MIFSSF, MPII-D, MPII-ID, SCIF, SCIF2
15/06/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล HPF, M-STOR, M-II, MNIT, MNIT2, MNRF
25/05/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MGFGD, MGFSSF, M-S50, MS50LTF, MS50MF, SCDF, SF7, SF8
18/05/2022
ประกาศเปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
29/04/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIVMF
20/04/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D, M-MIDSMALL-D, M-MIDSMALL-SSF, MTF-SSF, MTF-SSFX, MTQ-SSF, MTQ-SSFX
19/04/2022
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : MPDIVMF
12/04/2022
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
12/04/2022
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
05/04/2022
ประกาศปิดทำการสำนักงาน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 6 เมษายน 2565 หยุดเนื่องในโอกาส “วันจักรี”
04/04/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล M-FOCUS, M-SELECTG
11/03/2022
12345678910...