การเปิดบัญชีกองทุน ออนไลน์

เปิดบัญชีกองทุน ผ่านแอปพลิเคชัน MFCWEALTH ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยไม่ต้องใช้เอกสาร สะดวกรวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และ PIN CODE อนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 1 วัน และสามารถเช็คผลการอนุมัติสถานะบัญชีได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีออนไลน์

1. ประสงค์เปิดบัญชีเดี่ยวเท่านั้น 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 3. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย 5. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศและอีเมลของตนเอง 6. ผู้สมัครเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบัญชีนี้เอง

8 ขั้นตอนเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน MFC WEALTH

 • 1. ถ่ายรูปเพื่อเปิดบัญชี

  ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริง ถ่ายภาพใบหน้าผู้เปิดบัญชี
 • 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตั้งค่า รหัส PIN สำหรับการใช้งาน
 • 3. กรอกข้อมูลเพิ่ม

  กรอกข้อมูล KYC
 • 4. กรอกข้อมูลที่อยู่

  กรอกข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลที่ทำงาน
 • 5. กรอกข้อมูลธนาคาร

  กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร ค่าขายและค่าซื้อหน่วยลงทุน
 • 6. ทำแบบประเมิน

  ทำแบบประเมิินความ เหมาะสมในการลงทุน
 • 7. ตรวจสอบข้อมูล

  ตรวจสอบข้อมูลและ ตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ MFC Smart Trade
 • 8. ยืนยันตัวตน

  เลือกช่างทางการยืนยันตัวตน และกดยืนยันอีเมล

แอปการลงทุนที่ทันสมัย

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ในยุคดิจิทัล

ช่องทางสำหรับการยืนยันตัวตน

วิธียืนยันตัวตนด้วย NDID
วิธียืนยันตัวตนด้วย 7-Eleven
วิธียืนยันตัวตนด้วย AIS
วิธียืนยันตัวตนด้วย เจ้าหน้าที่ MFC

คำถามที่พบบ่อย

ในการเปิดบัญชี ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเปิดครบทุกขั้นตอนภายในครั้งเดียว แต่ลูกค้าจะต้องดำเนินการให้เสร็จขั้นตอนที่2 “ข้อมูลส่วนตัว” ก่อน เพื่อเป็นการบันทึก Pin และข้อมูลเบื้องต้นให้ลูกค้าสามารถกลับมาทำขั้นตอนต่อไปได้

หลังจากลูกค้าทำครบทั้ง 7 ขั้นตอนแล้วในหน้าสรุปขัอมูล

1. ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่ลูกค้าเลือกไว้
2. ยืนยันอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

กรณีไม่พบอีเมลยืนยันในกล่องข้อความ :ลูกค้าตรวจสอบในจดหมายขยะ (Junk Mail) หากไม่พบสามารถตรวจสอบอีเมลที่สม้ครไว้กับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0-2649-2000 กด 0

หากข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ถูกต้อง แล้วยังไม่ได้รับ OTP SMS ลูกค้าสามารถ กด “ส่งรหัส OTP อีกครั้ง” เพื่อให้ระบบส่ง OTP SMS ให้อีกครั้ง

- หากกรณีกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด ให้ลูกค้าย้อนกล้บ เพื่อแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ในหน้าการกรอกข้อมูลส่วนตัว

- หากยังไม่ได้รับ OTP อีกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center 0-2649-2000 กด 0

สามารถสมัครผ่านในการเปิดบัญชีออนไลน์ได้ในขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลบัญชีธนาคาร ( ต้องมีแอปพลิเคชัน K PLUS)

หากลูกค้าเลือกช่องทางการยืนยันครั้งแรกแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนข่องทางการยืนยันตัวตนใหม่ ลูกค้าสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0-2649-2000 กด 0

มีวิธีการยืนยันตัวตน 4 วิธี

1.ยืนยันตัวตนผ่าน 7-11
2.ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของธนาคาร
3.ยืนยันตัวตนผ่าน AIS
4.ยืนยันตัวตนผ่านเจ้าหน้าที่MFC
( เฉพาะผู้ที่มีเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้แนะนำ)

ลูกค้าเข้าไปที่เมนู เปิดบัญชี และกดปุ่ม เปิดบีญชีต่อ จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัส PIN ที่ลูกค้าตั้งไว้เพื่อล็อคอินเข้าไปดำเนินการเปิดบัญชีต่อ

ลูกค้าเข้าไปที่เมนูเปิดบัญชี กดปุ่ม เปิดบัญชีต่อ/ตรวจสอบสถานะบัญชี จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัส PIN ที่ลูกค้าตั้งไว้