การเปิดบัญชีและทำรายการ

เปิดบัญชีกองทุน ผ่านแอปพลิเคชัน MFCWEALTH ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา สะดวกรวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และ PIN Code พร้อมระบบจดจำข้อมูลให้อัตโนมัติในระหว่างกรอกข้อมูลเปิดบัญชี และสามารถเช็คผลการอนุมัติสถานะบัญชี ได้ทุกที่ทุกเวลา

ช่องทางการเปิดบัญชีหน่วยลงทุน

icon-imagบริการออนไลน์-openacount1

เปิดบัญชีด้วยตนเอง

ผ่านแอปพลิเคชัน MFC WEALTH

ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ ANDROID

icon-imagบริการออนไลน์-openacount2

บลจ.เอ็มเอฟซี

1. ผู้แนะนำการลงทุน
2. สำนักงานสาขาของบลจ.เอ็มเอฟซี

icon-imagบริการออนไลน์-openacount3

ตัวแทนขาย
ผู้สนับสนุนการขายและซื้อคืน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีหน่วยลงทุน

การทำรายการ

MFCWEALTH ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ยุ่งยาก