แบบทดสอบก่อนการลงทุน

บุคลิกในการลงทุนของท่านเป็นแบบใด…?

โปรดิ่านข้อแนะนำดังต่อไปนี้ และเริ่มตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ แต่ขอให้ท่านตอบอย่างตรงไปตรงมาเพียงตอบคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวคุณในแบบทดสอบนี้ คุณก็จะทราบคำตอบว่า คุณควรจัดสรรการลงทุนอย่างไรจึงเหมาะสม

ข้อแนะนำ
 1. ลำดับความชอบในแต่ละคำถาม โดยเรียงจากชอบมากที่สุดไปยังชอบน้อยที่สุดตามลำดับ (4,3,2,1)
  4 = ชอบมากที่สุด
  3 = ชอบเป็นลำดับที่สอง
  2 = ชอบเป็นลำดับที่สาม
  1 = ชอบน้อยที่สุด
 2. ผลคะแนนจะถูกคำนวณเมื่อท่านกรอกคำตอบครบทั้ง 5 ข้อแและกดปุ่ม “คำนวณ” เพื่อทำการหาคะแนนโดยระบบจะประมวลผลและแสดงผลให้ท่านทราบว่าท่านรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด
 • 1. เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก คุณจะ
 • 2. เมื่อคุณจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ คุณจะ
 • 3. ถ้าคุณจะต้องหาเงินก้อนหนึ่งให้ได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น คุณจะ
 • 4. ถ้าคุณมีกำหนดเส้นตายวันส่งงาน คุณจะ
 • 5. คุณจะพูดถึงตัวเองว่าอย่างไร