แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2565

ปี 2565 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปีที่ 3 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทั่วโลกกลับมาดีขึ้นอย่างมาก ทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการ จนบางประเทศสามารถดำเนินชีวิตได้กลับมาเป็นปกติ แต่กระนั้น ในปี 2565 ได้เกิดข้อขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก ส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากทั่วโลกจนเกิดภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในรอบหลายทศวรรษ ส่งผลให้ผู้กำหนดนโยบายต้องกลับทิศทางนโยบายกระทันหัน ด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วและแรงเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อทำให้ตลาดทุนทั่วโลกปรับลดลงอย่างมาก

ประสงค์ขอรับรายงานประจำปีรูปเล่ม(ฉบับล่าสุด)

กรอกตัวอักษร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำปี