คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Application : MFC Wealth

สามารถกดลืมรหัสผู้ใช้งานได้ที่หน้า Log in และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

สามารถกดลืมรหัสผ่านได้ที่หน้า Log in และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

สามารถกดลืมรหัส PIN ได้ที่หน้า PIN CODE และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

ยังไม่สามารถเรียกผ่าน Application ได้ สามารถเรียกได้ผ่านหน้า Website : www.mfcfund.com หน้าแรกที่ ICON หนังสือรับรองการทำธุรกรรม

ท่านสามารถส่งคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยตามแบบฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซด์แล้วส่งเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาที่ [email protected]

เข้าสู่ระบบกองทุนรวม เลือกเมนูบริการ E-Service (บริการออนไลน์) และเลือกเมนูแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่งในเมนูนี้ท่านสามารถเลือกอัพเดท KYC ได้

เข้าสู่ระบบกองทุนรวม เลือกเมนูบริการ และเลือกเมนู Dividend/Redemption

เข้าสู่ระบบกองทุนรวม เลือกเมนูทำรายการและเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการทำธุรกรรม ซึ่งสามารถดูรายการรอจัดสรรและประว้ติทำรายการได้

เข้าสู่ระบบกองทุนรวม เลือกเมนูทำรายการ เลือกหัวข้อรายการรอจัดสรร เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก เลื่อนสไลด์ไปทางซ้ายและกดรูปถังขยะ

หากยังไม่เคยสมัครใช้บริการ MFC SmartTrade ให้กดเข้าสู่ระบบกองทุนรวม เลือกสม้ครใช่บริการในแถบด้านล่างและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อสมัครเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ทันที หากมี Username/Password ของ MFC Smart Trade อยู่แล้ว สามารถกรอก Username/Password และกดเข้าสู่ระบบ

สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านApplication โดยเลือกที่เมนู"เปิดบัญชี Open Account" และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

สามารถส่งแจ้งปัญหาการใช้งาน โดยเลือกที่แถบเมนู"อื่นๆ" และเลือก"แจ้งปัญหาการใช้งาน" ระบุข้อมูลและปัญหาพร้อมแนบภาพประกอบ กด"แจ้งปัญหาการใช้งาน"

MFC Smart Trade (Website)

หน้าแรกของ MFC SMART TRADE TAB - Username กดลืมรหัสผู้ใช้งานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

หน้าแรกของ MFC SMART TRADE TAB- Username กดลืมรหัสผ่าน/ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

หน้าแรกของ MFC SMART TRADE เลือกTAB- Pin code กดลืมรหัส PIN และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และสามารถดูรายการรอจัดสรรและประวัติทำรายการได้ และยังมีบริการสร้างกองทุนโปรดและปฏิทินส่วนตัว

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.) หรือหากเป็นการล็อคด้วยการใส่รหัสผ่านหรือรหัส Pin ผิดสามารถกดลืมรหัสผ่านและรหัส Pin เพื่อทำการตั้งค่าใหม่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.)

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี คือ 1. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ Direct Debit (ต้องสมัครและได้รับอนุมัติไว้แล้ว) 2. ชำระโดยวิธี QR Payment โดยนำ QR ไปชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร ไม่เสียค่าบริการ)

ลูกค้าควรเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ลูกค้าควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อยู่เสมอและไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่บุคคลอื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย Logout ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้ว

เรื่องอื่นๆ

ท่านลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน"ที่ www.mfcfund.com หน้าแรกที่ ICON แบบฟอร์มต่างๆ และจัดส่งเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามของท่านที่ e-mail : [email protected] กรณีเปลี่ยนขื่อและนามสกุล หรือกรณีบัญชีของท่านมีสถานะไม่ Active กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.)

ท่านลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ www.mfcfund.com หน้าแรกที่ ICON หนังสือรับรองการทำธุรกรรม

ท่านลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "แบบคำขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน"ที่ www.mfcfund.com หน้าแรกที่ ICON แบบฟอร์มต่างๆ และจัดส่งเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามของท่านที่ e-mail : [email protected] **ทั้งนี้หากบัญชีของท่านมีสถานะไม่ Active กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.)

กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.)

ท่านลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.mfcfund.com หน้าแรก ในเมนู เพิ่มเติม และเลือก เมนู "แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี"

กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.)

ท่านลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่แอพพลิเคชั่น MFC Smart Wealth เลือก "เข้าสู่ระบบกองทุนรวม" และเลือกเมนู "บริการ" เลือกหัวข้อ PDPA หรือติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 (ทุกวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.)