Fund Gift Card

“MFC Gift Card”

มอบกองทุนรวมเป็นของขวัญทุกช่วงสำคัญในชีวิต บัตรของขวัญเอ็มเอฟซี สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนสนิท

เปลี่ยนของขวัญเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม เพิ่มมูลค่าให้คุณเลือกสรรค์ได้ดั่งใจ ให้คุณและคุณและคนที่คุณรักได้มอบเป็นของกำนัลในช่วงโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด วันปีใหม่ วันฉลองงานมงคลสมรส ฯลฯ

mfc gift card 50,000 baht
mfc gift card 10,000 baht
mfc gift card 5,000 baht
mfc gift card 2,000 baht

รายละเอียด

สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญ และต้องการทำรายการลงทะเบียนรับบัตร สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าจอของบริการ MFC Smart Trade โดยมีข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการลงทะเบียนคือ

1. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
2. เลขที่บัตร MFC Funf Gift Card 16 หลัก
3. รหัส Serial ของบัตร 8 หลัก ที่ได้จากการขูดแถบด้านหลังบัตร

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนบัตร ระบบจะให้ท่านกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบลจ.เอ็มเอฟซี ระบบจะพาท่านไปยังหน้าจอการเปิดบัญชีหน่วยลงทุนก่อน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของการเปิดบัญชีตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ โดยบริษัทถือว่าการเปิดบัญชีทางอินเตอร์เน็ตจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งคำขอเปิดบัญชี ลงนาม พร้อมแนบเอกสารประกอบ หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบและอนุมัติกาเรปิดบัญชีแล้ว ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนบัตรได้

ซื้อบัตรของขวัญแทนเงินสด ซื้อง่าย สะดวกรวดเร็วทันใจ ดีไซน์การ์ด เลือกมูลค่า ได้ตามสไตล์คุณ ส่งถึงผุ้รับทันทีแถมมีมูลค่า

กองทุนรวมที่เปิดให้บริการ คือ กองทุน MMGOVMF เท่านั้น

บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน MMGOVMF ให้ตามมูลค่า MFC Gift Card ณ วันที่เกิดรายการ

คู่มือการลงทะเบียนบัตร MFC Fund Gift Card
ดาวน์โหลด

ช่องทางการซื้อบัตร

ผู้แนะนำการลงทุน

ติดต่อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

MFC ทุกสาขา

สามารถติดต่อได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

MFC Contact Center

โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 (เฉพาะในวันและเวลาทำการของบริษัท)

ลงทะเบียนบัตรของขวัญ (Register gift card)