การบินไทย มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

                    คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  ลงนามร่วมกับ คุณพัณณรัชต์ บรรพโต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายทะเบียน อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

                    โดย บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นหนึ่งในผู้นำการจัดทำระบบทะเบียนสมาชิก ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดใหญ่ชั้นนำหลายกองทุน ซึ่งมีสมาชิกรวมกว่าสามแสนราย ด้วยระบบงานทะเบียนสมาชิกทีมีความทันสมัยและความปลอดภัยสูง สามารถรองรับการให้บริการสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน ในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนได้ทุกรูปแบบด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง