แบบทดสอบบุคลิกการลงทุน

      บุคลิกในการลงทุนของท่านเป็นแบบใด...?
      โปรดอ่านข้อแนะนำดังต่อไปนี้        และเริ่มตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ        แต่ขอให้ท่านตอบอย่างตรงไปตรงมา
   เพียงตอบคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวคุณในแบบทดสอบนี้ คุณก็จะทราบคำตอบว่า คุณควรจัดสรรการลงทุนอย่างไรจึงเหมาะสม

      ข้อแนะนำ
   1. ลำดับความชอบในแต่ละคำถาม    โดยเรียงจากชอบมากที่สุดไปยังชอบน้อยที่สุดตามลำดับ (4,3,2,1)
       4=ชอบมากที่สุด , 3=ชอบเป็นลำดับที่สอง , 2=ชอบเป็นลำดับที่สาม ,    1=ชอบน้อยที่สุด
    2. ผลคะแนนจะถูกคำนวณเมื่อท่านกรอกคำตอบครบทั้ง 5 ข้อและกดปุ่ม "คำนวณ" เพื่อทำการหาคะแนน
   โดยระบบจะประมวลผลและแสดงผลให้ท่านทราบว่าท่านรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด

1. เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก คุณจะ
  ก. ขอให้คนอื่นช่วยตัดสินใจให้
  ข. นั่งลง และวิเคราะห์ถึงความน่าเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  ค. ลองถามคนอื่นๆ ที่มีประสบการณ์เหมือนๆ กัน
  ง. ปล่อยให้ผ่านไป แล้วเหตุการณ์จะดีขึ้น
2. เมื่อคุณจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ คุณจะ
  ก. ชวนคนอื่นๆให้มาร่วมเกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
  ข. มองทุกๆ หนทางที่มี และเลือกอันที่เหมาะสมที่สุด
  ค. เลื่อนการตัดสินใจออกไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าอาจมีอะไรที่เป็นประโยชน์เข้ามาในระหว่างนั้น
  ง. วิเคราะห์และตัดสินใจเอง
3. ถ้าคุณจะต้องหาเงินก้อนหนึ่งให้ได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น คุณจะ
  ก. ขายของที่มีค่า
  ข. วิเคราะห์ตลาดหุ้นอย่างระมัดระวังเพื่อมองหาการลงทุนที่ดีที่สุด
  ค. มองหาเพื่อนที่อยู่รอบตัวคุณ และดูว่าพวกเค้าหาเงินกันอย่างไร
  ง. เล่นการพนัน
4. ถ้าคุณมีกำหนดเส้นตายวันส่งงาน คุณจะ
  ก. เริ่มงานทันที และทำงานอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่มี
  ข. มองไปที่ภาพรวมทั้งหมดและเริ่มเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อน
  ค. รอไปอีกนิดก่อนที่จะลงมือทำ เพราะเผื่อว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เข้ามา
  ง. ทิ้งไว้จนนาทีสุดท้ายและรวบรวมความตั้งใจทั้งหมดที่มีทำให้เสร็จภายในรวดเดียว
5. คุณจะพูดถึงตัวเองว่าอย่างไร
  ก. เป็นคนที่พึ่งพาได้
  ข. เป็นคนช่างระมัดระวัง รอบคอบ
  ค. เป็นคนเจ้าความคิด
  ง. เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย