รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
21/04/2565   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 (วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565)
05/05/2563   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 (วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564)
04/05/2563   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 (วันพุธที่ 22 เมษายน 2563)
02/05/2562   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 (วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562)
02/05/2561   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 (วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561)
20/04/2560   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 (วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560)
25/04/2559   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 42 (วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559)
21/04/2558   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 41 (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558)
09/02/2558   รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558)
07/05/2557   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 40 (วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557)
11/04/2556   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 39 (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556)
19/04/2555   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 38 (วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555)
21/04/2554   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 37 (วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554)
28/10/2553   รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553)
20/04/2553   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 36 (วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553)
17/04/2552   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 35 (วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552)
18/04/2551   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 34 (วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551)
20/04/2550   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 33 (วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550)
18/04/2549   รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 32 (วันอังคารที่ 18 เมษายน 2549)

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ MFC