มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูเพิ่มเติม
ชื่อกองทุน ณ วันที่ NAV เปลี่ยนแปลง

กองทุนแนะนำ

เปิดบัญชี และซื้อ-ขายกองทุนด้วยตัวเอง ผ่านแอป MFC Wealth
 

“เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกการลงทุน และ บริการด้านธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”

ประกาศกองทุน

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารเอ็มเอฟซี

ดูเพิ่มเติม