สาขาของเอ็มเอฟซี

 

ศูนย์บริการนักลงทุน(MFC Fund Café) ตั้งอยู่ที่ชั้น G อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service ทั้งการ
ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง พร้อมห้องรับรอง เครื่องดื่ม บริการอินเตอร์เน็ต
วารสาร นิตยสาร หนังสือความรู้ด้านการลงทุน เพื่อบริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน เปิดบริการทุกวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น.

  

ที่อยู่ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-2238-9
โทรสาร : 0-2649-2233

แผนที่

ท่านสามารถติดต่อ MFC สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ได้ที่โซนธนาคาร ชั้น 4 เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น.

  

ที่อยู่ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2835-3055-7
โทรสาร : 0-2101-0765

 

 

ท่านสามารถติดต่อ สำนักงานสาขาขอนแก่น ชั้น 1อาคารคอมเพล็กซ์ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

  


ที่อยู่ :  123 อาคารคอมเพล็กซ์ ชั้น1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-204014-16 
โทรสาร 043-204-017

ท่านสามารถติดต่อ  สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น ที่อยู่ :  239 อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ชั้น 1 
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5321-8480-2
โทรสาร : 0-5321-8483

  •    

ท่านสามารถติดต่อ  สำนักงานสาขาระยอง เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น 


   

 

ที่อยู่ :  356/15 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0-3310-0340-2 
โทรสาร : 0-3310-0343 

 

 

ท่านสามารถติดต่อ  สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4 โซนธนาคาร เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น 

  

 
ที่อยู่ : 7/222  อาคารเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2014-3150-2
โทรสาร : 0-2014-3153

ท่านสามารถติดต่อ  สำนักงานสาขาหาดใหญ่ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น 

  
 
ที่อยู่ : 18, 20 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-232-324-5
โทรสาร : 074-232-326