ประกาศเรื่อง ปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า (M-ASIA)
25/01/2023
ประกาศเรื่อง การเปิดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 (MTOP3)
17/01/2023
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIVMF, MPDIVSSF, MPDIVPVD
13/01/2023
ประกาศการจ่ายเงินปันผล HAPPY D5, MBT-G, MFX, MGAG, MGAPVD, MGS, MIF-G, MVLTF, MVMF, MVSSF, RRF1, SF4, SMART-PLUS, SMARTMF, SMARTSSF
13/01/2023
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
10/01/2023
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : MPDIVMF , MPDIVPVD , MPDIVSSF
10/01/2023
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
09/01/2023
ประกาศวันปิดสมุดทะเบียนและช่วงวันพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามรอบระยะเวลาบัญชี – ปี 2566
06/01/2023
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS-G
06/01/2023
ประกาศ เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้บริการผ่านช่องทาง KTB Netbank
30/12/2022
ประกาศปิดทำการสำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 31 ธ.ค 65-2 ม.ค 66 หยุดเนื่องในโอกาสวันหยุดสิ้นปีและชดเชยวันขึ้นปีใหม่
29/12/2022
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
23/12/2022
ประกาศเรื่อง การเลิกกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 (M-GOT1)
20/12/2022
กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และสถานะการลงทุนจริงของกองทุน MDSHARC1YA
08/12/2022
ประกาศการจ่ายเงินปันผล Q-PORT
07/12/2022
ประกาศ เรื่องปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน MFF, MMM-PLUS และ SMART-PLUS
06/12/2022
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย จำนวน 3 กองทุน เฉพาะกรณีสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน M-GOT1
06/12/2022
ประกาศจ่ายเงินปันผล MNIT, MNIT2, MNRF, M-STOR, M-II, HPF
29/11/2022
งบชำระบัญชีกองทุน MT2Y
28/11/2022
ประกาศเรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
23/11/2022
12345678910...