MFC รับหน้าที่ต่อเนื่อง 2 ทศวรรษ จับมือร่วม “กฟภ.” รับมอบหมายจัดการระบบนายทะเบียน และบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ “MFC” ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ นำโดย คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และ คุณชาติชาย ภุมรินทร์ (ขวา) รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 3 ประธานคณะกรรมการการกองทุน ร่วมลงนามในพิธี “ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนนายทะเบียนสมาชิก และผู้รับฝากทรัพย์สิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยครั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี จะรับหน้าที่เป็นบริษัทจัดการสำหรับนโยบายการลงทุนตราสารทุนและนโยบายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก รอบสัญญาปี พ.ศ. 2566 - 2568 พ่วงด้วยตำแหน่งจัดการระบบนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวาระรอบสัญญา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา