MFC ชวนลงทุน RMF รับสิ้นปี! ส่งกองทุน ‘MHEALTHRMF’ ลงสนาม พร้อมช่วยลดหย่อนภาษี เริ่ม IPO 17-26 ต.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ส่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลงสนามต้อนรับสิ้นปี สำหรับผู้ที่มองหากองทุนดี ให้ผลตอบแทนเด่น และยังช่วยด้านการบริหารภาษี! กับ ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ’ (MFC Health Innovation Retirement Fund) เกาะกระแสการลงทุนด้านสุขภาพ ลงทุนในกอง BGF World Healthscience Fund  IPO วันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2565 นี้

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่ากองทุน MHEALTHRMF กองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่นสายสุขภาพและทางการแพทย์จากทั่วโลก โดยผสมผสานทั้งหุ้นคุณภาพในธุรกิจเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่ทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจและหุ้นที่มีเนวโน้มเติบโตในระยะยาวอย่างธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF World Healhtscience Fund ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และยังมุ่งหวังให้กองทุนไทยมีผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอีกด้วย

กองทุนเปิด MHEALTHRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ประเภทกองทุนรวม Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่ม Health Care ไม่กำหนดอายุโครงการ และมีความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับ 7 โดยกำหนดเงินทุนโครงการอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท และมีเงื่อนไขการจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยจะทำการซื้อขายหลัง IPO ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ MFC ยังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจสายลงทุน เมื่อสะสมยอดการลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ครบทุกๆ 50,000 บาท รับฟรีทันที! หน่วยลงทุน MMGOVMF มูลค่า 100 บาท ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com