ดาวน์โหลดแบบคำนวณภาษี

ท่านสามารถวางแผนภาษีกับการลงทุน โดยดาวน์โหลดแบบคำนวณภาษีได้ที่ลิ้งค์ข้อมูลด้านล่าง

และทดลองใช้โปรแกรมคำนวณภาษี เลือกลงทุนในกองทุน LTF/RMF ซึ่งจะช่วยทำให้คุณวางแผนภาษี ได้อย่างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

แบบคำนวณภาษี
https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/tax.html

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย