1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  01 ก.พ. 2023

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.9105

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.5620

  MMM-MF13.6968

  MMM-PLUS10.8202

  MSI10AI10.2147

  MSI11AI10.2328

  MSI12AI10.1841

  MSI14AI10.1175

  MSI15AI10.0954

  MSI16AI10.1250

  MSI17AI10.1246

  MSI18AI10.1101

  MSI19AI10.1130

  MSI20AI10.0834

  MSI21AI10.0560

  MSI22AI10.0163

  MSI23AI9.9919

  MSI5AI10.6443

  MSI6AI10.5763

  MSI7AI10.5424

  MSI8AI10.3398

  MSHORTPVD10.1109

  MT2Y210.4105

  MT2Y310.2308

  SMART-PLUS9.6601

  SMARTMF10.1068

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.7088

  HAPPY D59.2724

  KAF20.4095

  MBT-G23.5236

  MBT-PVD28.0718

  MBT-U28.0710

  MDSHARC1YA9.9642

  M-FLEX5.9335

  MFX37.7950

  MIF-G8.2552

  MIF-PVD10.1056

  MIF-U10.1056

  M-INCOMEAI10.8872

  MIPLUS-G11.9914

  MPII-A8.2637

  MPII-D7.9855

  MPII-ID8.0666

  MTOP210.2382

  MTOP310.5424

  Q-PORT9.1152

  SPOT33S109.4569

  SPOT33S118.6904

  SPOT33S147.5746

  SPOT33S159.3499

  SI5A46.3888

  SMO5A17.3321

  SPOT33S78.4636

  SPOT33S88.7270

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6375

  BMBF4.1508

  DE-16.2426

  MDIVA-A11.9636

  MDIVA-D10.8083

  MDIVA-ID11.0994

  HIDIVMF10.7272

  HIDIVPLUSG12.8127

  HIDIVPLUSPVD12.8131

  HIDIVPLUSUNIT12.8137

  HI-DIV8.5787

  M-ACTIVE18.5353

  MAMF34.5609

  M-MEGA-A9.3339

  M-MEGA-D8.9709

  M-FOCUS15.4113

  MGMF11.6109

  MIFMF13.2775

  M-MIDSMALL-A17.6909

  M-MIDSMALL-D16.6120

  M-MIDSMALL-PVD17.6907

  M-S5023.5125

  MS50MF9.3367

  M-SELECTCG7.3437

  MIDSMALLMF14.7970

  MVMF23.4931

  RPF226.9321

  RRF17.1683

  SAN19.3708

  SCDF0.8944

  SCIF3.0512

  SCIF21.9061

  SF417.3227

  SF546.5258

  SF74.4899

  SF82.1477

  SSB132.6936

  STD3.8505

  STD24.2387

  TNP42.7510

  TS1.9512

  UNF15.4392

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.9827

  I-GOLDRMF13.1247

  M-BOND13.3407

  M-CR12.5564

  M-FIX14.3546

  MGFRMF9.5392

  MHEALTHRMF10.0709

  M-PROP RMF10.3661

  MRENEWRMF8.7097

  MMF-RMF12.9308

  M-TWSUK RMF11.4518

  M-VALUE81.2141

  M-S50 RMF9.3258

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF34.5595

  MGLTF11.3410

  MIFLTF13.0758

  MVLTF22.9914

  HIDIVLTF10.7261

  MIDSMALLLTF14.2062

  MS50LTF9.3357

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF9.0927

  MGFSSF11.2445

  MHEALTHSSF10.3509

  MIFSSF13.3537

  MIPLUS-SSF11.9921

  MMGOVSSF11.9103

  MMM-SSF13.6958

  M-MIDSMALL-SSF17.4023

  MPDIVSSF12.2587

  MRENEW-SSF11.5418

  MTF-SSFX13.3057

  MTF-SSF13.4964

  MTQ-SSFX11.3386

  MTQ-SSF11.3267

  MVSSF23.9617

  SMARTSSF10.1581

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.2233

  I-207.2063

  I-ASEAN STAR 103.8073

  I-CHIC12.9686

  I-DEVELOP10.3032

  I-EMERGING 10S27.1603

  I-GOLD7S28.3621

  I-GOLD7S38.7037

  I-GOLD17.3679

  I-OIL3.9009

  IREITG9.4710

  IREITPVD9.9437

  I-SMART9.1037

  M-ASIA10.0341

  MATECH-A12.3001

  MATECH-D10.9684

  MATECH-IA11.5112

  MATECH-PVD12.3013

  MCANN2.2972

  MCBOND9.2007

  MCHEVO7.5378

  MCHINAGA9.2862

  MCHINAGD 8.7896

  MCHINAIA9.0095

  MCHINAPVD9.2878

  MCONT7.8220

  MCONVERT8.2362

  MD8M17.2716

  M-EDGE8.6161

  M-EM6.4792

  M-EUBANK11.5362

  MEURO10.3223

  MFTECH3.8913

  MGAG10.0798

  MGAI10.0801

  MGAPVD10.0799

  MGFGA11.4963

  MGFGD 10.3570

  MGFIA10.9614

  MGFPVD11.4967

  MGMVOL9.0321

  MGS5.9096

  MGTECH6.9055

  MHEALTHG10.3506

  MHEALTHPVD10.3508

  MINFRA9.4959

  M-META5.5335

  MRENEW-A12.1068

  MRENEW-D11.4189

  MRENEW-IA11.6717

  MRENEW-PVD12.1079

  M-SUKUK10.1340

  M-MULTI-A11.1176

  M-MULTI-D10.3829

  M-VI11.0157

  MVIET7.1615

  M-SMART INCOME-AC10.2186

  M-SMART INCOME-AR10.2002

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.7745

  MPDIVPVD12.0789

  MPDIVUNIT12.6661

  M-PROPERTY30.1075

  30 ก.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4561

  MNIT5.0470

  MNIT28.9332

  MNRF8.0325

  M-STOR10.4138

  HPF9.3263

  MIT3.8632

  M-PAT6.2299

  TFFIF11.7109