MFC จัดงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับ MVIET” ในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.65 เวลา 13.30 – 15.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา

โอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับ MVIET

ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

โดยมี ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ,FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

และ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า

ร่วมบรรยายในหัวข้อ โอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับ MVIET

ดำเนินรายการโดยคุณศิรัถยา อิศรภักดี

 

 

สามารถลงทะเบียนผ่านการ Scan QR Code

และเข้าชมได้ผ่านช่องทาง Facebook page: mfcfunds หรือช่อง Youtube: MFC ASSET Management