1 ดาบสองคมของนโยบายการเงินภายใต้มาตรการ Abenomics ของประเทศญี่ปุ่น

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:13
2 เอ็มเอฟซีเปิดขายทาร์เก็ตฟันด์ SPOT33 ซีรี่ส์ 16 ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 3% สองครั้งภายใน 5 เดือน

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:13
3 เอ็มเอฟซีเปิดขายทาร์เก็ตฟันด์ SPOT33 ซีรี่ส์ 14 ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 3%สองครั้งภายใน 5 เดือน หลัง SPOT33 ซีรี่ส์ 10-12 เข้าเป้าหมายแรกภายในเดือนเศษ

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
4 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้จริงหรือ

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
5 เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-Fix 6M5 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทน 3%ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2556

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
6 ไซปรัส

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
7 เอ็มเอฟซีคว้ารางวัล Morningstar Thailand Fund Awards กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 2 ปีซ้อน

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
8 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
9 เอ็มเอฟซีบริหารทาร์เก็ตฟันด์เข้าเป้าหมาย 7 กองทุนภายในสองเดือนเศษ ล่าสุดเปิดขายทาร์เก็ตฟันด์ SPOT33 ซีรี่ส์ 10 และ 11 รองรับความต้องการลูกค้าจำนวนมาก

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:14
10 เอ็มเอฟซีโชว์รายได้รวมสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิปี 2556 เป็น 310,000 ล้านบาท

Create by SuperUser Account - 06/09/2013 21:55:15